I første kvartal 2007 har Fitjar hatt ei auke i folketalet på fire personar.

17 personar har flytta til kommunen medan 17 personar har flytta frå. I følgje Fitjar kommune sine heimesider er årsaka til folketalsauken eit fødselsoverskot. Dersom veksten held seg ut året vil det verta ein fin vekst for kommunen i 2007.