Ei letta og glad Astrid Kjellevold smiler utanfor Galleri Losjen etter si første utstilling. Foto: Kjetil Rydland.

Stordabuen Astrid Kjellevold opna i dag si første kunstutstilling, og debuten sin hadde ho lagt til Galleri Losjen, der minst 50-60 kunstinteresserte frå heile Stordøya møtte opp.

Om ho ikkje har stilt ut før, så har ho i alle fall måla før, og ho har selt kunsten sin i mange år. Astrid Kjellevold fortel at ho har måla i 30 år, og 15-20 år innan denne kunstforma, akryl og oljemåling. Ho eksperimenterer med ulike abstrakte uttrykk på store lerretsflater, der ho legg lag på lag med farge.

Det var mykje stordafolk til stades i det stappfulle Galleri Losjen i dag, og det er tydeleg at kunsten til dagens debututstillar allereie er godt kjend. Ordførar Wenche Tislevoll la også merke til at det hadde kome mykje folk langvegsfrå: Mange av publikummarane hadde nok ikkje her før, meinte ho, men var desto meir glad over oppslutninga og over at Astrid Kjellevold hadde valt å leggja debututstillinga si til Fitjar.

– I ei verd som består av harde fakta og direkte inntrykk, kan det vera ei lise å vandra inn i ei kunstutstilling, sa Wenche Tislevoll, som ikkje la skjul på at ho hadde gledd seg til å få opna denne utstillinga.

Ho avslutta med eit dikt av Claude Monet, om å oppnå det uoppnåelege. – Andre målar gjerne ei bru – eg ønskjer å måla lufta som omgir brua – og det er bortimot umulig!

Karvel Strømme slo fast at Astrid Kjellevold burde hatt utstiling for lenge sidan – men det er slik at tida må vera moden!

Kunstnaren nytta talen sin til å takka alle som hadde vore med på å få denne utstillinga i stand. Ho takka først publikum: – Det er utruleg stas at dåke er her! sa ho og smilte.

Bente Bjelland og Fitjar kommune, og Karvel Strømme, som hadde teke kontakt etter ei utstilling i Galleri Losjen tidlegare i år, fekk velfortent takk. Det same gjorde naboar og vener på Stord som hadde hjelpt til. Geir Lund var med og kasta glans over utstillinga med trompeten sin.

– Men mest av alt vil eg takka jentene mine, for det er klart at dette har kravd mykje tid! sa Kjellevold.

Ho har blitt oppmoda om å stilla ut før, utan at ho har hatt mot til det. Men ho liker Galleri Losjen veldig godt, og derfor la ho debututstillinga si hit:

– Dette er akkurat passeleg, smilte ho.

Å gå inn i atelieret og jobba med kunsten sin er som å gå ut av kvardagen og inn i ei anna verd, seier Kjellevold, som vedgår at det er kjempesårbart å stilla ut det ho har laga sjølv. Ho veit at nokon vil lika det ho har laga, og andre ikkje, men slik er kunsten!

På spørsmål om kva som driv henne, kjem det heilt spontant: – Glede!

Og me takkar for at ho deler gleda si med oss. Me minner om at opningstidene står på heimesida til Fitjar kommune, og det vil bli høve til å treffa kunstnaren.

Dei erfarne målarane Sigurd Søreide og Bjørn Bjørlykke var fascinerte over fargebruken til Astrid Kjellevold. Foto: Kjetil Rydland.
Saman med 60 andre kunne Bente Bjelland gle seg seg over vellyden frå trompeten til Geir Lund. Foto: Kjetil Rydland.
Karvel Strømme har ein stor del av æra for at Astrid Kjellevold kom til Fitjar for å halda den første utstillinga si. Foto: Kjetil Rydland.
Me kan sjå ulike figurar i det abstrakte uttrykket; her såg Sigurd Søreide natur, medan Karvel Strømme og Bjørn Bjørlykke såg ein sliten hest. Foto: Kjetil Rydland.