Arvid Bentsen frå den Internasjonale Kristne ambassade i Jerusalem, er på møteturne landet rundt. Overalt talar han til fulle hus. Onsdag 9. juni kan ein høyre han på fellesmøte på Øvrebygda skule.

«Det er skjebnetid. Og da er det skjebnetid for Israel. Israel er den eneste nasjon i verden med dødstrussel over seg. Og truslene hoper seg opp rundt Israels grenser, sier Bentsen. Ingen vet mer om hva som skjer og hva som er Bibelens profetiske ord enn Arvid Bentsen», heiter det i ei pressemelding frå arrangørane, Øvrebygda bedehus og menigheten Fyrlykta.

Bentsen sjølv seier at han opplever at «folket forstår at det er nå det gjelder!» og at at møtelokala mange plassar vert for små. «I Nord-Norge kom det noen plasser tre ganger så mange mennesker som en hadde regnet med. Og det kom folk fra Finland og Sverige også», heiter det.

Bentsen har selt fleire tusen eksemplar av sin nye CD med bibeltime om hva Bibelen seier om Israel og endetida.Vidare har han laga 32 bibeltimar som han har spilt inn på CD, og desse sel òg svært godt.

Han har nettopp vore i Israel, og har ferske inntrykk med seg til møtet på Øvrebygda skule.

Med på møtet blir òg dei kjende songarane Sissi og Johannes Kringlebotn fra Etne.