Fitjar næringsråd minner om årsmøte mandag kveld.

Odd Sverre Larsen i Fitjar næringsråd ynskjer å minna om årsmøtet på Fitjar mekaniske måndag 19. April kl 19.00.  Forutan årsmøtesaker vil verftsleiar Hugo Strand presentera Fitjar mekaniske, Samarbeidsrådet for Sunnhordland presenterer strategisk reiselivsplan , SNU informerer om deira aktivitetar i Fitjar og Fitjar kommune tildeler årets næringspris. Gamle og nye medlemmer vert ynskt velkomne. Påmelding til odd-sverre@oddlarsen.no