Sigurd André Maraas blei gjenvald som leiar i Fitjar Framstegsparti på årsmøtet i førre veke.

Meir om årsmøtet i Fitjar Frp kan du lesa her:

«Fitjar Frp holdt torsdag 14. november sitt årsmøte for 2013. Årsmøtet ble avholdt i møterommet til Fitjar Racing Team på Rydland. Årsmøtet startet med at Ove Raunholm overrakte en partipisk til lokallagets leder. Vi trodde først han hadde flydd opp med den til lokallagets årsmøte, men han kunne bekrefte at han kom via landeveien. Og denne hadde han laget hjemme og var spent på om den kom til å bli brukt. Foreløpig så har Fitjar Frp kun en av sytten representanter i kommunestyret i Fitjar, så pisken blir liggende i skapet enn så lenge.

På årsmøtet vart Sigurd André Maraas (38 år) nok en gang gjenvalgt som lokallagets leder. Han går med det inn i sitt ellevte år som leder i Fitjar Frp. Resten av styret er og uendret.

Årsmøtet vart gjesta av Sigbjørn Framnes fra Stord og Hordaland Frp.

Etter de vanlige årsmøtesakene så var det debatt, og diskusjonen gikk fritt. Fitjar Frp vil blant anna være positive til ei framtidig kommunesammenslåing, men var tydelige på at ei sammenslåing med kun Stord ikke var nok, men at vi må favne enda større.
Andre tema var å jobbe for gatelys i kommunen, fjerning av eiendomsskatten, bruke ja-stempelet og ikke minst forberede seg til å bli betydelig sterkere til neste kommunevalg.

Vi ønsker med det nye og gamle medlemmer velkommen til Fitjar Frp, og dermed kunne være med å forme lokallagets politikk de neste åra.

Hilsen styret i Fitjar Frp»