Fitjar skulekorps feira årsfest med flott korpsmusikk, mykje god mat, allsong og mange påskjønningar i idrettshallen i Fitjar kultur- og idrettsbygg sist søndag.

Førstkomande laurdag skal korpset delta i korpskonkurransen Sotrafestivalen. Der skal dei spela det same stykket som dei spelte då dei vann 2. plass i 3. divisjon i NM for skulekorps i sommar. Stykket heiter The bold and The brave og er spesialskrive for Fitjar skulekorps av iren Richard Rock. I tillegg til at korpset framførde dette stykket under årsfesten fekk og festlyden høyra ulike ensemblespel-grupper og dei fire nye aspirantane.

Som vanleg var det mykje god mat under skulekorpset sin årsfest. Denne gongen var det eit stort kake- og dessertbord som stod på menyen, og søtsakene gjekk ned på høgkant hos både små og store. 

Skuleåret 2011/2012 var eit hendingsrikt år for skulekorpset, og året med dei mange premiane. Det starta med at dei henta heim heile fire pokalar under Sotrafestivalen 2011. Ein deltakar-premie for juniorkorpset og så både pokal for 1. plass i 3. divisjon, solistpris-pokal (til Anne Lunde) og vandrepokal for mest poengsum totalt i konkurransen. Ein del av æra for det vart gjeven til dirigent Svein Roger Koppang som fekk blomar og rosande ord av styreleiar i korpset, Ole Christian Ottestad. Men den største delen av æra for dei musikalske prestasjonane skal musikantane sjølv ha. Tradisjon tru fekk alle etter eit nytt år i korpset kvar si sølvstjerne til å henga på jakkekragen og kvar si rose for flott spel under årsfesten. Vidare vanka det 5-årsmedalje til Oda Rydland, Mari Lønning, Silje Rydland, Elin Korsvik, Helga J. Raunholm og Guro Rimmereid og 7-årsmedalje til Ingvild Prestbø, Aslaug Ottestad og Edit Helland. Det finnes ikkje 10-årsmedalje, men to av musikantane har vore med i Fitjar skulekorps så lenge og vart heidra med blomar og applaus. Applaus og blomar fekk og Olav Rimmereid som var spesielt invitert til denne årsfesten fordi han hadde gitt heile 70-årsgåva si til skulekorpset. For ein mann i sin beste alder som hadde alt han trong var det naturleg for han å heller ynskja seg ei gåva til noko frivillig arbeid som han set pris på. Og såleis kom det inn heile 9 000,- ekstra kroner i korpskassa, noko både musikantar og styre i korpset set stor pris på.

Skulekorpset er no inne i ei hektisk veke med oppkøyring til korpskonkurransen Sotrafestivalen. Etter å ha vunne 3. divisjon for brasskorps i fjor har dei no hoppa opp ein divisjon, og det knyter seg stor spenning til korleis dei vil klara å hevda seg blant dei fem andre gode brasskorpsa som deltek i 2. divisjon. Kan du tenkja deg å høyra konkurranseprogrammet til korpset, er du velkomen på gratis mini-konsert med korpset i kultursalen torsdag klokka 18.00, opplyser dirigent i korpset, Svein Roger Koppang. Då skal korpset framføra konkurransestykket sitt. Dette tek omkring femten minutt og er eit fint høve til å oppleva at korpsmusikk er meir enn marsjar og nasjonalsongar.