Med 50 musikantar og 110 gjester feira Fitjar skulekorps årsfest i helga med flott korpsmusikk på ulike nivå, stor musikkglede, god middag, eit overdådig kakebord og utdeling av stjerner og medaljar.

Det var dekka til fest i kultursalen, og musikantar og gjester stilte i finstasen då nok eit flott musikkår i Fitjar skulekorps skulle feirast søndag ettermiddag. Korpset består i dag av åtte aspirantar, eit juniorkorps på sytten musikantar, deriblant sju 1. års juniorar, fem 2. års juniorar og fem støttande seniorar, og hovudkorps med 30 musikantar. Alle dei ulike gruppene spelte på festen, til stor glede for foreldra og resten av festlyden.

Som alltid er det kjekt å høyra at dei nye aspirantane er godt i gang med øvinga. Sjølv om dei berre har hatt instrument i vel to månader spelte dei fleire songar, og dei spelte veldig bra. Både hovudkorpset og juniorkorpset framførde mellom anna det dei skal delta med på Sotrafestivalen neste laurdag. Juniorkorpset har øvd intenst denne hausten, og fekk salen til å svinga med mellom anna Lilla Blues og 1 og 2 og 3 og 4 Råkk. Nye solistar veks til i hovudkorpset, og under årsfesten debuterte Oda Rydland som solist på euphonium på Londonderry air. Ein flott solo, prikkfritt framførd.

Det vart servert middag og til dessert var det flott kakebord. Kommunen var representert både med kulturskulerektor Anne Lene Ø. Jordåen og kultursjef Bente Bjelland. Kultursjefen kom med helsing til korpset og ei lita pengegåve.

Alle som var med i korpset sesongen 2010/2011 fekk kvar si sølvstjerne til å henga på uniformsjakken. Det vart og delt ut 7-årsmedaljar til Eva Marie V. Tufte, Marthe V. Nordfonn og Kristi Rydland, og Sverre F. Brekke og Judith E. Hageberg fekk 5-årsmedalje.

Skulekorpset avslutta festen med konkurransestykket sitt The Hidden Soul of harmony. Her sat det meste som det skulle og det var ei fryd å lytta til. Me stiller oss bak kultursjefen si helsing og ynskjer korpset riktig lykke til i Sotrafestivalen neste laurdag!