Arkivfoto: Selevik skule.

I førre veke var møtte fleire hundre opp for støttemarkering for Øvrebygda skule. Neste veke blir det tilsvarande markering ved Selevik skule.

Som kjent er det føreslått å legge ned begge dei to grendaskulane i Fitjar, grunna store økonomiske utfordringar for kommunen.

Det er Dåfjorden Velforening, Selevik FAU, Dåfjord Næringsforum og Dåfjorden Barnehage/SFO som no inviterer til støttemarkering for Selevik skule.

– La det ikkje herske tvil – Selevik skule er grunnen til at me byr i bygda!

Dette skriv arrangørane bak folkemøtet som skal haldast ved skulen 12. september klokka 17.

– Det er skulen som sikrar vidare utvikling og vekst for Selevik krins, så vel som Fitjar kommune. Bygda har sidan 90-talet vore i eventyrleg vekst og hovudbidragsytaren til folkeauke i Fitjar. Bygda veit at det er skulen me kan takke for dette, og no er det på tide at Fitjar kommune forstår.

– Møt opp og vis di støtte! oppmodar arrangørane.