Silje Vågen Torbjørnsen og Mari Grimen. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

Fitjar folkebibliotek, Fitjar skulekontor og Fitjar kino har gått saman om å få born til å lesa meir. Alle born i barneskulane i Fitjar er invitert med på lesestimuleringsprosjekt, som er satt i gang i forbindelse med skulebibliotekprosjektet #Fitjarles.

Lesekonkurransen går ut på at minst ein vaksen og eit barn skal jobba saman om å fylla ut eit bingobrett med «leseoppgåver». Til dømes kan ei ruta vera: les ei morosam bok.

– Tanken bak er å få foreldre til å framstå som lesemodellar for ungane og til å stimulera til lesing. Som forelder er du den viktigaste lesemodellen barnet ditt kan han, fortel Silje Vågen Torbjørnsen, som jobbar med prosjekt #Fitjarles.

Ho fortel at det er mange måtar å løysa dei ulike oppgåvene på bingobrettet på.

– Ein kan lesa saman, høyra lydbok, barn kan lesa barnebøker og vaksne kan lesa vaksenbøker. Gjer lesing til noko gøy og viktig.

Når ein har fullt ut bingobrettet leverer ein det inn på Fitjar folkebibliotek, og ein får kinobillettar til eksluksiv kinoframsyning berre for lesebingodeltakarane. Berre hugs å levera inn brettet innan 23.april.

I tillegg til å få kinobilettar for utfyllt bingobrett, kan ein vinna flotte bokpremiar ved å vera med på instagram/fotokonkurranen til #Fitjarles.