Bøsseberarane i Fitjar står på startstreken.

Me traff ein av dei mange bøsseberarane som skal ringe på dørklokka i alle heimar i bygda vår. Aksjonen er godt førebudd og annonsert gjennom media, så me trur og vonar at folk er klar til å yte ei gåve til Flyktningehjelpa.