Fitjar Vidaregåande Skule har markert seg før, og gjer det igjen. I dag fekk dei Hordaland fylke sin arbeidsmiljøpris, no som skjedde i samband med arbeidsmiljødagen i Bergen.

 I grunngjevinga for prisen heiter det mellom anna at skulen har jobba systematisk, og noko utradisjonelt, for å få til eit inkluderande miljø. Vidare vert det peika på at skulen er prega av ein særleg god atmosfære, som merkast både av skulepersonalet, elevane og dei som gjester skulen.
Les meir på www.sunnhordland.no