Flagget vaia over Rimbareid skule i dag, og elevane og mange gjester feira at ombygginga er ferdig!

Kommunestyret gjorde i juni 2012 vedtak om å byggja om Rimbareid skule, og i dag, mindre enn to år etterpå, vart den nye skulen innvigd. Det er investert 70 mill. i bygg og uteområde, noko som er eit svært stort løft for Fitjar kommune. 

Det går 370 elevar på skulen i dag, og dei fylte det nye amfiet då representantane frå kommunen og leverandørane kom inn. Programmet starta med song av 1. klasse under leiing av Kitty Træet, med Thea og Olga frå 6. klasse som solistar. Dei to sprudlande konferansierane Morten Korsvik og Torstein Træet leia oss elegant gjennom heile programmet.

Lisa Volden song solo med akkompagnement av Guro Rimmereid, Oda Rydland og Mari Koløen hadde eit triveleg innslag før Arina song solo med Guro Rimmereid ved pianoet. Deretter tok 5. klasse på seg toppluene sine og song anti-mobbe-songen: ”Stopp! Ikkje mobb! Dette er kameraten min! Gjer mot andre det du vil at andre skal gjera mot deg!”

Christina Ringheim Koløen framførde kjærleiksdikt til PC-en sin, som var ein god ven! Lisa Volden og Arina song duett medan Marie Moldestad Oma spela piano til, og så var tida komen for å klippa snora, noko som markerte at skulen vart opna på nytt.

Denne gongen var det ikkje ei enkel snor, men fire snorer som var samla i ei stor sløyfe på midten. Det måtte fire elevar til for å halda snorene, det var eldste og yngste jenta og eldste og yngste guten på skulen.

Ordførar Wenche Tislevoll heldt tale før ho tok saksa og klipte midt igjennom sløyfa, og stadfesta dermed at nyeskulen var opna! Rektor Siv Grethe Stamnes fekk blomar og takk for stort engasjement i byggeperioden.

Så kom alle talane:
Dagleg leiar Harald Engevik frå hovudentreprenør Engevik & Tislevoll AS takka for oppdraget og overleverte gåvekort på kr. 40.000 som er øyremerkt til kunst utført av Kirsti Willemse, som er tidlegare elev på skulen.

Styreleiar Ranveig Ottestad i Fitjar Kraftlag SA hadde med gåve på kr. 25.000 som skal brukast til lyd og lys i gymsalen.

Dansegruppa Sal og Scene framførde eit vakkert dansenummer før Lovise Vestbøstad frå FAU kom med si helsing. Ho hadde også gåve: Det skal koma nytt bordtennisbord, badminton-utstyr og diverse ballar og sandleiker.

Ingrid Skaar Bergesen og Marie Moldestad Oma ved pianoet song duett før alle til slutt song skulesongen, med Thea og Olga som solistar.

Dette skal verta den beste skulen i verda, dersom den ikkje alt er det!