I dag fyller Anne-Marie Larsen 40 år
å ei helsing frå komlene du får.
Håper du får ein fine dag
og at kakene er av rette slag.
Kanskje dukker me opp
for du er berre heilt topp.
Då ska me spela bursdagssongen for deg
no som komleorkesteret virkelig er i seg.