– Det vert anleggsarbeid med tungt maskineri frå Olstjødn til trafostasjonen i perioden frå siste veke i juli til  første veke i september, melder Midtfjellet Vindkraft til fitjarposten.no. Foto: Midtfjellet Vindkraft

Dei største aktivitetane vert ved transformatorstasjonen og ved Turbin 22.

I anleggsperioden vert det tung transport på vei 1, hovudvegen, fram til transformatorstasjonen.

Midtfjellet oppmodar til varsemd og at ein held sikkerheitsavstand til anleggsarbeida på 100 meter.