Alle som køyrer til Fitjar via Synningjo kan glede seg til at vegen over sundet vert opna att denne helga. I to veker har det vore ein lang omveg for alle trafikantar.

I føremiddag var det ingen som arbeidde på brua og då begynte nokon å lure på om det kunne bli fri ferdsel innan 20. oktober. Tilfeldig vart det oppdaga aktivitet ved brua i kveld. Formann Stein Monsen og arbeidskamerat Christer Gustavsson heldt på med opprydding. Dei fortel at nytt rekkverk på sjølve brua skal gjerast ferdig i morgon. Det vart påbegynt i ettermiddag. Brua har også fått nytt dekke og støypekantar i løpet av desse fjorten dagane. Som kjent vart det og gjort vedlikehaldsarbeid under brua i august og for eitt år sidan var det arbeid med nye føringskantar inn mot brua på begge sider.

På skiltet som har varsla om stengd bru står det Synningsund, og mange stussar over namnet. I daglegtale heiter det Synningebruo. Men no kan trafikken gå som normalt over brua att denne helga, fortel dei to som arbeidde i måneskin i kveld. Stein Monsen lovar fri ferdsel over brua laurdag kveld 19. oktober.