– Ved bruk av Fitjar Mekaniske som byggeverft så er me garantert topp kvalitet, seier Amar Shipping-gründer Bjørn M. Apeland.

I første omgang er det to prosessfartøy, også kalla bløggebåter, av typen «HFMV P26» og «HFMV P35» som vert kontrahert. P26-designet har ein lastekapasitet på 140 tonn laks, medan P35 har en kapasitet på heile 210 tonn.

Selskapet har i tillegg opsjon på å få levert fire fleire båtar. Det vil gå tre til fire månadar mellom kvar leveranse. Første båt er planlagt levert i slutten av 2019.

Alle båtane vil bli utrusta med eit nyutvikla blodvatnsreinseanlegg som Napier AS har utvikla i samarbeid med eit lokalt leverandørselskap.

–  Gjennom det banebrytande arbeidet som Napier AS har gjort, ser me at desse løysingane for avliving og transport av laks bringer næringa framover når det gjeld miljø, kvalitet og effektivitet, seier Bjørn M. Apeland i ei pressemelding.

Apeland er tidlegare eigar av Steinsvik AS, og har no starta selskapet Amar Shipping AS.

Han ser store fordeler ved å kontrahere hos eit lokalt norsk verft som Fitjar Mekaniske med tanke på både kvalitet og leveringstid.

– Ved bruk av Heimli Shipsdesign og FMV som byggeverft så er me garantert topp kvalitet og velutprøvde konsept som er utvikla i samarbeid med Napier AS og Amar Shipping AS, seier Apeland.

Amar Group AS har også ein eigarpost i Napier AS, som er det selskapet som har lengst erfaring med bløggebåt for avliving og transport av laks.

Med Amar Shipping AS, vil Apeland bygge opp et leiande reiarlag som rettar seg mot den internasjonale akvakulturmarkeden medan satsinga i Norge vert gjort gjennom Napier AS.

– Napier AS har over 10 års erfaring med bløggebåt og byggjer no to fartøy som er utvikla spesifikt for føremålet.