Vi vil gjerne sende en hilsen til prinsessen vår Amalie Gjøsæter som blir ett år i dag 25. februar.
Mamma og Pappa elsker deg.