Trollmor (kulturskulerektor) Anne Lene Ø. Jordåen saman med alle trollungane.

Ein skokk med store barnehageungar storkosar seg med musikkleik på musikksalen på Rimbareid skule saman med Anne Lene Ø. Jordåen og Orlaug K. Evensen.

Alle barnehagane i kommunen har inngått eit samarbeid med kulturskulen i år om eit prosjekt med musikkleik. Prosjektet hadde sin spede start forige skuleår då kulturskulelærarane Anne Lene Ø.Jordåen og Orlaug K. Evensen besøkte barnehagane med ein sommarfugl-konsert. No er det blitt musikkundervising av det, og dei samles på musikksalen på Rimbareid skule annakvar fredag. I denne omgang er det dei eldste ungane i barnehagane, dei som er fødd i 2004, som får vera med på dette. Ungane er delt i to grupper, og den dagen me får vera med er det ungar frå Fjellheim, Fitjarstølane og Årskog barnehage som samlest til  musikkleik. I tillegg til samlingane på skulen vert det og konsertar i barnehagane og kursing av dei tilsette.

Ungane kjem veltande, men overraskande disiplinerte, inn på musikksalen. Dei samlest i ring på golvet og ser ut som dei gler seg til dagens samling, som for denne gruppa er den siste før jul. Dei spelar, dei syng, klappar og dansar, lyttar, hermer og lagar mykje flott musikk. Det heile startar med at alle syng namna sine. Etter namnesongen og helsesongen seier Anne Lene at no skal me synga om kjerringa mi. Ein av ungane frå Fitjarstølane barnehage ropar ut: «Ho hadde ein svart hatt!». Dette kan dei. Her er full respons på alt som skjer. Over til Smikk, smakk, smekk. «Den kan eg», «den kan eg», «den kan eg!» går det gjennom rommet. Så skal instrumenta finnast fram. Kvar barnehage har sin bag med instrument. Det er barnehagane sjølv som har kjøpt inn instrumenta og det er og barnehagane som betaler for undervisinga via skjønsmidlar. Men det er Anne Lene som har stått bak og trekt i alle trådane, og det er ho som får bestemma kven som får spela på kva.

«Smikk, smakk, smekk» spelar jentene på klokkespel og zylofon, og dei veit godt kva instrumenta heiter.  Så kjem bjøllene og maraccasane og spelar «Myggen dansar, myggen dansar», før trommene overtek med «Jag han vekk!».  For eit orkester! Alle spelar det dei skal og det vert kjempefin musikk av det! Så er det over til kroppen som instrument, for alle har f.esk ei tromma på magen. Så syng dei vidare og trommar taktfast i veg. «Veeeldig bra», rosar Anne Lene. «De er så flinke. Og no skal me gjera noko heilt nytt. Me skal dansa Trolldansen.» Anne Lene er det store trollet som går fremst og som drar med seg alle trollungane. Så dansar dei rundt i ring og spiral til flott musikk.  Latter og glede fyller rommet.

«Kult!», ropar ungane når Nede på stasjonen vert annonsert. To tog stiller opp og så tøffar dei rundt i salen. Meir latter og glede. Farten stig, og latteren aukar, før dei syng toget står og alt stoppar opp. Dei er heldige, det vert ein tur til, og nok ein gong rungar latteren på musikksalen.

Forunderleg nok legg ungane seg ned på golvet for å lytta til musikk rett etter at alle har vore høgt oppe. Det vert heilt stille. Ingen som fniser eller ler no. Dei berre ligg heilt i ro og nyt musikken, og så kan me høyra ein gjesp og to, men ingen sovnar. 

Til slutt er det tid for å velja songar. Anne Lene har med seg nokre songkort ein kan velja blant. Eit av korta har måne på, og Anne Lene meiner at då må me synga «Åkken Bom», for det er berre han som bur på månen. Men då vert ho retta på, for ein av ungane frå Fitjarstølane veit at der bur da romvesen og! Uansett så vart dei einige om å synga Åkken Bom.

Tida fyk av garde, snart har desse 4- og 5-åringa haldt på med å synga og spela i ein heil klokketime utan å mista konsentrasjonen. Dette er kjekt. Her har Anne Lene og Orlaug treft blink. «Men nooo», seier Anne Lene, «no skal det bli møøøje spetakkel», og så deler ho ut alle instrumenta, og seier til Orlaug at akkurat no så skal ho få lov å spela så sterkt ho berre vil og klarer på pianoet. Og så spelar alle alt dei kan. Og alt kan bli til musikk, sjølv om ikkje alt er like fin musikk i vaksne sine øyrer. Sjølv om dei spelar på for fult så følgjer dei med på dirigenten, så når Anne Lene set seg ned på huk vert det heilt, heilt stille. Så er timen over, og for denne gruppa var det siste musikkleiksamling i haust. «Tusen takk for oss! Me set veldig pris på dette!»  «Fantastisk kjekt!», kjem det frå dei tilsette i barnehagane.  «Ja, me gler oss til etter jul!» , seier Gunn Grov frå Fjellheim barnehage, Kjellfrid Aga og Mona Kristin Tufteland frå Fitjarstølane barnehage og Oddbjørg Engevik frå Årskog barnehage, og snakkar nok då på vegne av både seg sjølv og ungane. Så får kvar barnehage songhefte og cd med seg  slik at dei kan fortsetja med musikkleiken i barnehagen.

Då gjenstår det berre å syngja «Ha det på badet» og takka for i dag!

Anne Lene Ø. Jordåen som er rektor i Fitjar kulturskule er svært takksam for at dei har fått til dette prosjektet. Ho set stor pris på å ha med seg Orlaug på piano og meiner det har vore lett å samarbeida med dei barnehagetilsette. Heilt tydeleg eit kjekt og lærerikt prosjekt som mange nyt godt av!

Trollmor (kulturskulerektor) Anne Lene Ø. Jordåen saman med alle trollungane.