Varehuset Rydland er åleine om å selja produkta til Cream her på øya. Det får dei god respons på.

– Folk har kome frå alle kantar av øya for å skaffa seg desse produkta, så me kjem nok til å utvida kolleksjonen etter kvart, smiler Unn Vigdis Skåthun og Jorunn Gjøen i varehuset som elles sel mest av møblar og el. produkt.

Heimeadressa til Cream er Holstebro i Danmark.