No kjem leikeapparata i sentrum på plass.

Kultursjef Bente Bjelland er glad for å kunna sleppe ungane i bygda laus på dei nye likeapparata som no blir montert opp i sentrum. Apparata, som blir sett opp på bakken bak det som var brannstasjonen, har kome til gjennom eit felles løft, sett i sving av kommunen. Det har blit løyvt pengar over kommunebudsjettet, tippemidlar har blitt innvilga, og støtte frå Sparebanken Vest. I alt har alle gode krefter stabla 180 000 kroner på beina til dette formålet.

Det blir no sett opp balanseline, gummiballar å hoppa på og «vippedyr».

Bjelland innrømmer at det har tatt tid å få dette på plass, men har heile tida sagt at dei som ventar på noko godt, ikkje ventar forgjeves.