I morgon, tysdag, er det ”på an igjen”  med diverse arbeid i aktivitetshagen til Fitjar Bu- og Behandlingssenter, og me håper folk vil stilla, gjerne heilt i frå morgonen av.

– Arbeidet med hagen er godt i gang: Nye rosebed er spadde opp, og nye vegar er opparbeidde .

Mykje av dette er gjort som dugnad av dei tilsette ved heimen, men enno er det arbeid som ventar. Me skulle ynskja at fleire frivillige ville stilla på dugnad, anten dei er pårørande eller gjer det som ”dagens gode gjerning”, heiter det i ein e-post frå dugnadsnemnda.