Det blei i dag klart at ny rektor på Sælevik skule frå 1. august blir Aina Kristin Haaland Vestbøstad.

Aina er fødd i 1977, og blir såleis ein ung rektor. Ho har vore tilsett ved Sælevik skule sidan 2007, og har hatt morspermisjon siste skuleåret.

No gler ho seg til å ta fatt på eit nytt skuleår, som rektor. Ho har ikkje noka konkret programerklæring, men seier det blir ei utfordring å føgja opp det gode arbeidet som har blitt gjort ved skulen.