Sommeren byr på så ymse nyhende og ofte vert dei kalla agurknytt. Kan dette væra eit slikt nyhende?

EU har sett krav til agurkens storleik og utsjåande. Denne som vart funnen i drivhuset i dag, fell kanskje utom standarden ??

Det er vel dette som vert kalla slangeagurk? (Red. kommentar)