Styreleiar i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg AS, AP politiker, formannskapsmedlem og tidligere ordførar, Agnar Aarskog, fyller 50 år onsdag 12. januar.

Dei som ynskjer å via Agnar Aarskog merksemd på dagen er velkommen i Kultursalen same dag frå klokka 16.00 – 19.00!

Velkomen.

Med vennleg helsing

Ole Bergesen

Daglig leier

Fitjar Kultur og Idrettsbygg AS