Til slutt vart det tid til litt leik, julemanneting og studering av julebiletet.

Vel 40 små og store koste seg med adventsaktivitetar på bedehuset onsdag føremiddag.

Det var babysong og småbarnstreff som inviterde til adventssamling denne desember-føremiddagen.

11 babyar med mødrer har denne hausten delteke på babysongkurs. Babyane har kost seg med song og musikk, og mødrene har friska opp at songar dei kunne frå før og dei har lært mange nye songar.  I tillegg til at dei har hatt ein kjekk sosial møteplass. Dette var siste samlinga på kurset denne hausten og dei hadde som vanleg songstund på loftet. Etter endt songstund vanka det diplom til alle dei unge kursdeltakarane. Eit kjekt minne som fortel om noko av det dei har fått oppleva i dette første, viktige året i livet.

Småbarnstreffgjengen samla seg på madrasser på golvet i matsalen for å synga julesongar saman, og for å sjå bilete av julefortellinga om Jesusbarnet som vart fødd i ein stall i Betlehem og som fekk besøk av både gjetarar og vismenn. Adventslys vart tent, det vart sunge om barnet i Betlehem og dei gjekk både ein og to og tre turar over sjø og land. Det var mange land som skulle besøkast: hoppeland, klappeland, hinke- og vinkeland, og så var det ein som hadde så veldig lyst å reisa til Australia. Men magane tok til å ropa etter mat, så samlingsstunda vart avslutta med eit bordvers.

Etter nistemåltidet var det tid for juleverkstad-aktivitetar. Dei eldste fekk vera med Kari Anita Larsen på kjøkenet for å baka julemenn. Dei som var yngre kunne laga adventsappelsin, pynta fyrstikkøskjer eller laga kort med handtrykk eller fottrykk. Alt gjekk roleg for seg, bortsett frå nokre få babyar som skreik litt fordi dei ikkje ville ha kle på seg igjen etter å ha laga fotavtrykk. Elles var det berre godlydar å høyra.

Etter kvart spredde det seg ei god blandingslukt av julemenn, appelsin og nellik over heile bedehuset, og med lilla lys og englar på borda og julemusikk i bagrunnen kom adventsstemningen sigande.

Det heile vart avslutta med mandarinar og ein smak av julebaksten. Dei yngste var trøtte og klar for ein kvil, nokre av dei eldste ville helst ikkje heim…

Adventssamlinga vart ei kosleg avslutting på ein kjekk haust på babysong og småbarnstreff!

 

Til slutt vart det tid til litt leik, julemanneting og studering av julebiletet.

Oppstart etter jul vert onsdag 20. januar kl.10.30.