Faksimile av dagboka.

Nils Moe, far ti legendariske distriktlækjar Emil Moe, skreiv dagbok. Også 9. april 1940. I 1997 gav Emil ut ein del av dette stoffet  i bokform. Sidan boka neppe lenger er å få tak i, deler me kva NIls Moe skreiv i dagboka frå Moahagen dagen då tyskarane gjekk til åtak på landet vårt.

 Nils Moe fortel oss först at barometeret stod på 763 og at det var 3 grader på Fitjar tysdag 9. april 1940, og så følgjer det han skreiv om denne dagen.

«Våknet kl 0700 av flyalarm både nordgående og sydgående. Straks radioapparatet var oppvarmet, fikk vi høre det værste: Tyske krigsskip hadde etter heftog kamp ved Oscarsborg, forsdert seg inn til Oslo som delvis var bombet. Storting og regjering var flyktet til Hamar. Byen evakueres. Koht fikk besøk av den tyske ambassadør med beskjed om at Norge ikke måtte gjøre motstand. Tyskland hadde kommet England i forkjøpet for å bevare landet.

Kristiansand bombet og besatt. Det ble landsatt tyske tropper i Egersund. Bergen er besatt, likeså Trondheim. Et tysk krigsskip kommet til Narvik etter kamp med norske marine.t Den norske regjering nektet enstemmig å etterkomme tyske krav. Otdre om alminnelig mobilisering utgikk i natt.

Det kom ordre her om at lysverket måtte stenges. Hvordan det er i Bergen vet vi ikke. Radio må tages inn via Stavanger. Tropper landsatt i Tønsberg. I Bergen er det heftig kamp ved festningen. Tyskerne har gått over grensen til Jylland.

København besatt. Kringkastningen i Oslo er besatt av tyskerne. Det foregår luftkamper over Oslo. Fra England høres ingen ting. Det betyr vel forberedelser til større kamper. Har intet hørt om drepte. Toralv er selvsagt med, og vi ser han vel ikke mer. Jeg sitter ved radio og hører meldinger hver 1/2 time. Merkelig at vi ikke hører noe fra Bergen.

Hele Danmark er besatt. København under tysk kommando. Kong Christian gjorde vitterlig at danskene sluttet seg til tyskerne og ba befolkningen med ro ta mot den nye ordning. Tyskerne ville ikke skade Danmark sin suverenitet.

Ryktene taler om kamp på Bjørnefjorden hvor et tysk og et norsk krigsskip gikk ned. 

Veldig evakuering i Oslo og Kristiansand. Fra Bergen høres intet og vi grykter det værste.

Knut var innom og fortalre at både han og overl. Tellefsen skulle reise i morgen, via Hardanger til Voss.

Plutselig våknet radio til livs: ingen evakuering i Oslo. Kontoret blir stengt. Kort tid etter kom samme melding fra Bergen. Tyskerne lovet å ikke forurolige sivilbefolkningen. Alle kontor steges kl.4 og alle forretninger kl.5. Fra mørkets frembrudd stenges elektrisk lys og gass. Byen blendes, samme Laksevåg, Fana, Askøy. Fly raser i ett sett. Oslo kringkaster taus i 3 timer.

Da kom det utenkelige: Regjeringen Nygaardsvold befalte at Norge skulle motsette seg de tyske krav med våpenmakt. 

Vår regjerin g ble styrtet, og ny regjering ble dannet, med Vidkun Quisling som ministersjef. Han kunngjorde med strenghet ansvaret for enhver som ikke adlød den nye regjering. Nygaardsvold ville styrte landet ut i fryktelig ulykke ved en meningsløs kamp mot den overmektige motstander.

Det svirrer alle slags rykter og intet sikkert får vi vite. Lysverket stengt. «Ternen» kom men ikke fra Bergen. 10 årsklasser ble moblisert av lensmann Jeremiassen og mig. De ble sendt med bil kl.6. Politiet i Bergen internert.

Det første tyskerne gjorde i Bergen var å fare til Ulven og avvebne neutralitetsvakten. Forøvrig er tyskerne i Bergen svært høflige og forekommende. (Det samme fortalde Toralv da han kom hjem etter avsluttet krig: Tyskerne kom mot hans tropp ikke med våben, men med sigaretter.)

Ingen båt går ut etter kl.5. Festningen Hellen er sprengt i luften. 11 mann drept. 

Det er kommet 10-12 store krigsskip til Bergen. 2000 tyskere på Os. 2000 fly over Vestlandet ryktes det. Vi sitter og vet intet. Kanskje er både Konge og hele stasen feiet vekk. Quisling er blitt vår Hitler. »

Boka som Emil Moe gav ut i 1997.