Mange gjekk 7-fjellsturen i år. Ny rekord. 66% auke frå 2007. Det var 7916 deltakarar. 4460 gjekk 7-fjell og 3456 gjekk 4-fjells-turen. To spreke karar frå Fitjar: Rolf Petter Johansen og Svein Bårdsen gjekk turen for fyrste gong.
common steroids