Øyvind Skålevik er rimeleg nøgd med talet på idrettsmerke i Fitjar.

Tradisjonen tru har eldsjeler i Fitjar Idrettslag nytta romjula til å få flest mogleg gjennom krava til idrettsmerket, og etter innsatsen på idrettsbanen i dag er talet kome opp i 56.

Det er ein godt fornøgd Øyvind Skålevik som melder dette seint nyårsaftan.

Fitjar var i fleire år blant dei beste i landet med omsyn til idrettsmerke i forhold innbyggjartalet, men denne stordomstida for Fitjar Idrettslag ser ut til å vera over.

Likevel skal Øyvind Skålevik og dei andre merkeoffiserane i Idrettslaget ha all ære av innsatsen sin, som gjer at Fitjar framleis kan visa til eit merketal over landsgjennomsnittet.

Det er derfor ein rimeleg nøgd Øyvind Skålevik me har på tråden i kveld, rett før han tenner på festfyrverkeriet.

Han reknar med at talet blir endå litt høgare enn 56 når tala frå krinsane tikkar inn rett over nyttår. Me kan uansett slå fast at Fitjar Idrettslag på nytt har gjort ein fin jobb i merkebransjen, og me vil halda publikum orientert om det endelege resultatet.