25 av 36 konfirmantar frå 1957 stilte søndag til 50-års markering i Fitjar kyrkje. Dagen før hadde dei hatt samling i Peraløa, og etter gudstenesta søndag vart det middag på Fitjar fjordhotell. 

Ei av konfirmantane, Haldis (Vestbøstad) Abotnes fortel at dei var 14 gutar og 22 jenter som vart konfirmerte i Fitjar 8. desember 1957.  

-Me venta heile hausten for å bli konfirmerte, for kyrkja var under restaurering og arbeidet tok mykje lenger tid enn planlagt. Sidegalleria vart tekne  vekk og orgelgalleriet vart utvida, dei to Store, svarte omnane i midtgangen vart fjerna, og nye benker med varme i kom på plass. Dessutan vart preikestolen senka, nye lysekroner hengde opp – og heile kyrkja vart så malt innvendig, fortel Haldis som minnest at veggene før dette var gule. 

Konfirmasjonsundervisninga gjekk føre seg i gamle tinghuset i ”Stutasalen”, ein dag i veka frå 2. mai til dei fleste begynte i framhaldskulen i slutten av august. Dette året var det siste konfirmantkullet sokneprest Bjørlykke hadde i Fitjar. Han hadde dessutan  vore prest så lenge i bygda at han òg hadde døypt dei fleste av konfirmantane. 

Før Bjørlykke slutta, skulle det  vere bispevisitas, og utpå vinteren 1958 kom biskop Ragnvald Indrebø til Fitjar. Han skulle blant anna høyre korleis det stod til med kristendomskunnskapen til elevane i skulen. Og då måtte me på golvet igjen, smiler Haldis Abotnes.