Fitjar formannskap vedtok i går å løyve kr 50 000 til Fitjarfestivalen 2013.

På same møte vart Andreas Mo Larsen tilsett som assisterande rådmann. Han har allereie teke imot stillinga.