Imre Havn med den flotte 4H-oppgåva si på haustfesten i fjor. Foto: FP-arkiv/KR

Oktober er tid for haustfest i 4H, og klubben i Øvrebygda er ein av dei 39 4H-klubbane i Hordaland som i desse dagar inviterer til tradisjonell haustfest.

Den finn stad på skulen førstkomande laurdag.

– På festen stiller medlemmane ut prosjekta dei har arbeidd med gjennom siste året, underhel frå scena, er programleiarar, serverer mat og kaffi og tar imot prominente gjester, seier nestleiar i 4H Hordaland, Janniche Næss Bergås..

Høgdepunktet på festen er utdelinga av merke til medlemmene med godkjent 4H-prosjekt. Har ein fått merke sju gonger, mottar ein 4H-plaketten og vitnemål. 4H-plaketten viser at du har vilje til å gjennomføra, læra nye ting og kan arbeida sjølvstendig.

Det er, som alltid i 4H, medlemmene (10–18 år) som planlegg og gjennomfører det som skjer i klubben. Dei vaksne, er i bakgrunnen for å rettleia og støtta. I ferdigstilling eller vurdering av 4H-prosjekta er dessutan føresette, besteforeldre og andre ressurspersonar i nærmiljøet engasjerte, fortel Janniche Næss Bergås..

Haustfesten er staden for å gjera stas på, og takka alle for innsatsen. Utstillinga er gratis, medan det er inngangspengar til sjølve festen i kveldinga. Då blir det servert middag. Alle er velkomne, understrekar klubbrådgjevar Karen E. Sæbø i Øvregbygda 4H.