Øvrebygda 4H slit med at mange folk sluttar. Me som er med i klubben, undrar på kvifor? Har de for lite tid? Er det kjedeleg? Kva gjer me gale?

Sjølv har eg snart fullført 7 år i 4H, og syns det er kjempekjekt! Å læra nye ting, bestemme over klubben og å reisa på kurs og leirar i distriktet, fylket, landet eller i dei nordiske landa! Kva er ikkje gøy med det?

Viss du søkjer på 4H på internett for å finne ut kva det er får du mest sannsynlig dette svaret:

”4H er ein verdsomfattande, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.”

Men spør du meg vil eg sei at 4H er så utrulig mykje meir. Her skal eg gje deg 5 gode grunnar til å byrja.

1) Sosialt.

Alle i 4H er venner, og det er lett å få nye venner når du reiser på kurs og leirar. Ved å læra å ta kontakt med nye menneske, blir du ofte mindre sjenert og meir sjølvsikker. Tru meg, eg snakkar av erfaring.

2) Lærerikt.

Gjennom 4H lærer du mykje nyttig.  Gjennom heile året har me eit prosjekt. Til dømes fotografering, baking, katt osv. Du vel sjølv prosjektet. I prosjektet må du føre budsjett (for dei litt eldre), skrive plan, rekneskap og melding.  Prosjektet er ikkje vanskeleg å gjennomføra viss du jobbar litt og litt gjennom heile året.  Etter kvart fullført år får du merke og du stig på ”rangstigen” til 4H. Til slutt får du plaketten, noko som ser svart bra ut på ein CV. Du kan lesa meir om merkesystemet på http://www.4h.no/Om-4H/

3) Du bestemmer.

4H er medlemsstyrt slik at du som medlem bestemmer kva som vil skje og kven som skal bestemme. Kvart år vel me eit styre for klubben vår. Leiar, nestleiar, kasserar, skrivar, styremedlemar og varafolk. Dei bestemmer over klubben. Men sjølvsagt har me vaksne med på alle møter som vakter og rådgjevarar. Dei skal hjelpe oss, når me treng hjelp. Sit du i styret får du reise på kurs der du lærer om rolla di i styret. Dei som reiser på dette får også vera med på årsmøtet i 4H Hordaland.  Der får ein vera med å bestemme viktige ting og ein får stemme og seia si meining om ting via replikkar og innlegg.

4) Kurs og leirar.

Som medlem i 4H kan du reise på kurs og leirar i løpet av året. Kvart år er det storkurs ei helg på våren. I løpet av helga kan ein gå på eit kurs til dømes skyting, roing, fotografering, hobbyting, ulike sports kurs, dans, matlaging osv. Dette er kjempe kjekt og sosialt. Om sommaren er det leirar. Distriktsleir for dei aller minste. Fylkesleir for dei litt større. Landsleir/Nordisk leir for dei eldste. Alle leirar er kjempe kjekke og lærerike. Du får mange venner i løpet av ein leir og det er gøy. Eg var sjølv på Nordisk leir i fjor, som blei halden i Noreg.

5) Gøy

Viss du høyrer noko negativt om 4H og ikkje vil begynne, prøv først! Mange av dei som snakkar negativt om 4H har aldri gått i 4H. Så værsåsnill og prøv! Det er kjekt. Alle som er fødd i 2001 eller før kan begynne. Me heng opp lappar om kva tid det er møte nokre dagar før, på Rydland, Øvrebygda skule og på Rimbareid ungdomsskule. Men viss folk frå Fitjar byrjar, kan me hengje opp plakatar på barneskulen og i sentrum i tillegg.

Viss du vil vite meir kan du lese på www.4H.no eller ta turen på Haustfesten til Øvrebygda 4H den 23.oktober klokka 16.30 på Øvrebygda skule. Det er ein liten inngangspris , som me må ta for maten.  På haustfesten vil me stille ut prosjekta våre, og dei som har fått godkjent vil motta merke. Eg og andre medlemmer svarer gjerne på spørsmål.

Vel møtt.