Kunstprosjektet «Five Thousand Generations of Birds» som finn stad i Fitjarøyane i sommar har tydelegvis sterk vind i segla for tida. No får dei nye kroner på konto til å gjennomføre det heile.

I følgje ei pressemelding frå Hordaland fylkeskommune har Kultur- og ressursutvalet i Hordaland løyvt  450.000 kroner til dette prosjektet.

-I alt vart det løyvt 6,31 millionar kroner til 14 prosjekt gjennom kulturelt utviklingsprogram (KUP), heiter det.

Les meir på sunnhordland.no.