– Eit gledeleg nyhende. Me er no blitt 3069 fitjarbuar.

Det er ordførar Wenche Tislevoll som skriv dette på facebook. – Ein auke på 60 stk. til no i år og 28 stk. i 3. kvartal! legg ho til.

– Velkomen til kvar einaste ein, seier me.