Her er programmet for 17. mai-feiringa i Fitjar 2011.

Føremiddag i Fitjar sentrum

kl. 08.00 Flaggheising ved Rådhuset. Fitjar Musikklag og Fitjar Skulekorps spelar.

kl. 09.30 Samling ved Tinghusplassen før Barnetoget.

kl. 10.00 Appell ved 7. kl. Øvrebygda skule. Barnetoget går til Sjukeheimen, Havnahuset og attende til Kyrkja.

kl. 11.00 Familiegudsteneste v/ sokneprest Olav Oma og kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu. Etter gudstenesta vert det kransenedlegging ved minnestøtta over dei som fall under krigen v/ordførar Harald Rydland, Fitjar Musikklag spelar.

kl. 12.00 Miniatyrskyting i Fitjartun. Avsluttast kl. 14.00.

kl. 12.30 Samling i Håkonarparken. Prolog ved  Tiril Bukkholm Stegane. Tale for dagen v/ Svein Kåre Meling. Song v/ Barnehagekoret og Ingrid Skaar Bergesen. Diktlesing v/ Kjetil Rydland. Musikk v/Fitjar Skulekorps og Fitjar Musikklag.

Ettermiddagsprogram

Rimbareid:

kl. 11.30 Kafé i gymsalen, Rimbareid skule. Stengjer kl. 16.00.

kl. 13.30 Leikar på skuleplassen.

Kl. 17.00 Fest i Fitjar bedehus.

Øvrebygda

kl. 13.00 Sal av betasuppe, pølse i brød, kaffi og kaker i gymsalen.

kl. 15.00 Program i gymsalen v/elevar.

kl. 15.30 Leikar for born og vaksne. Kiosksal. Avsluttast kl. 17.00.

kl. 19.00 Fest i Øvrebygda bedehus.

Sælevik

kl. 14.00 Opning, v/leiar i 17.mai-komiteen og elevar ved skulen.

kl. 14.15 Kafeen opnar med sal av mellom anna rømmegraut og spekemat, leikar for små og store. Sal av lodd.

kl. 16.15 Loddtrekking og utdeling av premiar.

kl. 17.00 Bingo. Film for borna.

Hageberg

kl. 15.30 Leikar for dei minste  (til kl. 16.00)

kl. 15.30 Ulike aktivitetar for små og store. Sal av kaffi og kaker, pølser, is, brus m.m. (til kl. 17.15)

kl. 17.30 Fellessamling.

Osternes

kl. 15.00 Ymse program på skuleplassen. Leikar for born og vaksne. Sal av brus, is og anna.

kl. 19.00 Fest på Osternes bedehus

Finn du feil i 17. mai-programmet, eller noko som manglar,  send oss ein e-post: post@fitjarposten.no