Me har fått tilsendt programmet for 17. mai-festen på Fitjar bedehus. Du finn det nedanfor.

Program for 17. mai-festen på Fitjar bedehus:

Diktlesing ved Eli Simonsen

Tale av prost Svein Arne Theodorsen

Song av «Praise him»

Leikar for borna

Kake og dessertbord

«Husorkester» til allsongane.

Sidan det stod feil tid i Kyrkjelydsbladet, vil komiteen presisere at festen startar kl. 17.00.