Her er programmet for 17. mai-feiringa i Fitjar.

Føremiddag i Fitjar sentrum

kl. 08.00 Flaggheising ved Rådhuset. Fitjar Musikklag og Fitjar Skulekorps spelar.

kl. 09.30 Samling ved Tinghusplassen før Barnetoget.

kl. 10.00 Appell ved elevar ved Rimbareid skule. Barnetoget går til Sjukeheimen, Havnahuset og attende til Kyrkja.

kl. 11.00 Familiegudsteneste v/ sokneprest Olav Oma og   kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu. Etter gudstenesta vert det kransenedlegging ved minnestøt ta over dei som fall under krigen v/ordførar Harald Rydland, Fitjar Musikklag spelar.

kl. 12.00 Miniatyrskyting i Fitjartun. Avsluttast kl. 14.00.

kl. 12.30 Samling i Håkonarparken. Prolog ved Tale for dagen v/ John Karsten Raunholm. Utdeling av kulturpris. Song v/ Mannskor og elevar frå 1.-4. klasse. Musikk v/ Fitjar Skulekorps og Fitjar Musikklag.

Ettermiddagsprogram

Rimbareid:

kl. 11.30 Kafé i gymsalen, Rimbareid skule. Stengjer kl. 16.00.

kl. 13.30 Leikar på skuleplassen.

Kl. 17.00 Fest i Fitjar bedehus.

Øvrebygda:

kl. 13.00 Sal av betasuppe, pølse i brød, kaffi og kaker i gymsalen.

kl. 15.00 Program i gymsalen v/elevar.

kl. 15.30 Leikar for born og vaksne. Kiosksal. Avsluttast kl. 17.00.

kl. 19.00 Fest i Øvrebygda bedehus.

Sælevik:

kl. 14.00 Opning, v/leiar i 17.mai-komiteen og elevar ved skulen.

kl. 14.15 Kafeen opnar med sal av mellom anna rømmegraut og spekemat, leikar for små og store. Sal av lodd.

kl. 16.15 Loddtrekking og utdeling av premiar.

kl. 17.00 Bingo. Film for borna.

Hageberg:

kl. 15.00 Leikar for dei minste

kl. 15.30 Ulike aktivitetar for små og store. Sal av kaffi og kaker, pølser, is, brus m.m.

kl. 17.30 Fellessamling i gymnastikksalen.

Osternes:

kl. 15.00 Ymse program på skuleplassen. Leikar for born og vaksne. Sal av brus, is og anna.

kl. 19.00 Fest på Osternes bedehus

 

Finn du feil i 17. mai-programmet, eller noko som manglar,  send oss ein e-post: post@fitjarposten.no