Ein av våre lesarar har sendt oss biletet ovanfor.

I mailen har han berre skrive følgjande: Håkonarparken 16. mai 2014.