Stor førekomst av rome på Osphovda, i eit vått område der det vanlegvis er vanskeleg å koma utpå. Foto: Kjetil Rydland. 

Tørken aukar faren for romeforgifting

Rome er ein myrplante med fin, gul blomst, men han er skumlare enn han ser ut. Han kan gjera stor skade på husdyr, og i Suldal i Rogaland døydde ni kyr av romeforgifting i førre veke. 

 

I Suldalsposten og på dagbladet.no kan me denne veka lesa om ein dyretragedie i Suldal i Rogaland. Ni kyr blei sjuke og døydde etter å ha ete denne vanlege planten, som blomstrar så fint på myrane.

 


Dette er rome i blomst, til orientering for dei som ikkje er sikre på korleis planten ser ut. Foto: Kjetil Rydland. 

Hos oss var denne planten mykje omtalt på 1990-talet, då rome førte til alveld hos sau og lam. Giftstoffa skadar særleg levra til sauen, og nyrene hos kyr.

John Karsten Raunholm i Stord Fitjar Sau og Geit seier han ikkje har fått inn meldingar som tyder på romeforgifting hos oss i sommar. Heller ikkje Geir Røssland, leiar på landbrukskontoret, har registrert problem med husdyr som har fått i seg rome her i distriktet. 

Me finn det likevel naturleg å minna om at dette er ein skummel plante som kan gjera stor skade. Og på heimesida til Fylkesmannen er det lagt ut ei kraftig åtvaring mot denne farlege planten. Romeplanta, årsak til dyredød på beite

Tørken som har ramma Noreg i sommar, er den verste på over 70 år, og den har gitt mange bønder vanskar med å skaffa nok fôr til dyra. Rome veks på myrområde, der dyra vanlegvis ikkje beitar. Tørken forandrar på dette, seier seniorrådgiver Nono Dimby hos Fylkesmannen i Rogaland til Dagbladet.

– Tørken får utmarksområde til å tørka opp, og myrområde er det som er intakt, sier han til Dagbladet. 

Dimby seier at problemet med auka beiting i myrområde på inn- og utmark der romeplanten finst, gjeld heile Sør- og Vestlandet, og ikkje berre Rogaland.

Sjølv om det ikkje har blitt registrert symptom på romfeforgifting her i distriktet, oppmodar med bøndene om å sjå etter dyra sine.