Seladon til kai i Haugesund saman med Mathilde frå Hardanger. Foto: Hilde Karin Vedøy Eiken.

Med Seladon til Haugesund

Under Kystens landsstevne i Haugesund sist helg var Seladon på plass med ein del ungdommar frå Fitjar og foreldra deira. Hilde Karin Vedøy Eiken har sendt oss eit lesarbrev frå den flotte turen. Sjå nedanfor.

 

Det er fleire ungdommar frå Fitjar som er med i ungdomsprosjektet «Vind i segla». Gjennom dette prosjektet fekk nokre ungdommar med foreldre høve til å vera med Seladon til Kystens landsstevne. Dette vart i år arrangert i Haugesund.


Denne flotte gjengen var om bord på Seladon i Haugesund i helga. Foto: Privat. 

Me segla frå Fitjar torsdag 19. juli, og fekk ein flott seglas til Espevær. Vindtilhøva låg til rette for å heisa både storsegl, toppsegl, mesansegl, fokk og klyver – ja, sjølv flygaren vart heist ei kort stund før vindane aust for Moster friska på.

Den første natta låg me til kai hos Trygve Eiken på Espevær. Det vart omvising på øya med tur til UFO-ringen. Om kvelden fekk me vera med på båttur vest i havet for å sjå sola gå ned. 

Etter å ha gått gjennom sundet i Espevær fredag føremiddag heiste me segl og sette kurs for Haugesund. Havstykket over Sletta låg blankt og stille, og dette gav gode høve til å setja segl som sjeldan er i bruk. Seladon passerte difor Ramsholmane for åtte heiste segl. Ivrige ungdommar heiste segl og lærte segling ved kyndig rettleiing av skipper Einar og mannskapet Erik og Sverre. 

I Haugesund var landsstemnet i gang då Seladon la til kai. Kystens landsstevne samlar kvart år rundt 200 historiske båtar. Her var det mykje å sjå på og oppleva. Høgdepunktet for oss på Seladon var gjerne defileringa på laurdagen, der små og store båtar vart bedne om å visa seg fram ved konvoi gjennom Smedasundet. Gjengen på Seladon vekte oppsikt med frisk shanty-song frå dekk då seglkutteren glei sakte gjennom sundet med så stor seglføring som veret kunne tillata. 

Søndag morgon starta me seglasen heim til Fitjar. For oss som har vore med på turen, har dette vore ei annleis og fantastisk oppleving. Av dei båtane som deltok på stemnet, var det – så langt me kunne sjå – berre Seladon som hadde med ungdommar som aktivt mannskap. Me har også hatt mykje felles glede av song og musikk om bord.

Me er takknemlege for at me fekk høve til å vera med på ein slik tur. Stor takk til mannskapet Einar Matre, Erik Lied og Sverre Fangel Brekke, som har lagt til rette for godt samhald, trivsel og godt sjømannskap. Me har lært mykje om segling og livet på sjøen både før og no. Me vil takka for turen med visdomsordet me fann på ein kopp som no er å finna på Seladon:

«Det vi må kunne før vi kan gjøre det, det lærer vi ved å gjøre det.»

Helsing turdeltakarane

 

Seladon ved innseglinga til Espevær. Foto: Trygve Eiken.

 

 

Seladon ved kai på Espevær fredag morgon. Foto: Hilde Karin Vedøy Eiken.

 

 

 


Flygaren må ned før innseglinga til Haugesund. Foto: Hilde Karin Vedøy Eiken.