Gjennom denne døra i aust kan du komma deg inn i heile sommar, sjølv når Rita Hindersland Huse og Silje Vågen Torbjørnsen har ferie. Foto: Kjetil Rydland. 

Sommarlån på alle bøker!

Sommaren er lesetid, og måndag 4. juni startar sommarlån, opplyser biblioteksjef Silje Vågen Torbjørnsen. 

 

Biblioteksjef Silje Vågen Torbjørnsen ligg ikkje på latsida; ho arbeider heile tida for å auka leselysta vår – og for å skaffa leselystne fitjarbuar det dei vil ha. 

– Førstkomande måndag startar sommarlån, seier ho, det betyr at du kan ha bøkene til 15. august, eller til skulane startar igjen etter ferien. 

Biblioteksjefen minner om at biblioteket er bemanna fram til 28, august. Då tar personalet ferie, men fortvil ikkje, det er ope ubemanna bibilotek heile sommaren. Det gjeld berre å ha sikra seg tilgang. 

– Har du ikkje allereie ordna det, så ta kontakt før me tar ferie! oppmodar Silje. 

Om du ikkje har sikra deg tilgang, og kjem i akutt behov for lesestoff, finst det ei anna, enkel løysing. Biblioteksjefen minner om at det går an å låna bøker i minibiblioteket på Sjøsio hos Larsen.

Ideen kjem frå ei rørsle som kallar seg Free Little Library, som oppmodar folk om å byggja og registrera små, gratis minibibliotek. Konseptet finst fleire stader i verda; i USA er det mange slike minibibliotek. 

– Prinsippet er at når du tek ei bok, så legg du ei igjen, seier Silje Torbjørnsen.

Ho minner om at då vil det alltid vera noko nytt for alle som kjem og kikkar innom.

– Er det ei bok du særleg anbefaler, skriv ein liten kommentar på første sida i bok, så la andre bli inspirert! seier ho til slutt. 

 


Dersom du set frå deg ei bok her, kan du ta med deg ei anna. Foto: Kjetil Rydland. 

 

 

 

safe steroids