Innfører vatningsforbod i Fitjar

Stort vassforbruk i varmen gjer at Fitjar kommune innfører forbod mot hageslange og spredar. 

Det rekordvarme og tørre maivêret har skapt utfordringar når det gjeld vasstilførselen i Fitjar. Det er for tida så stort forbruk i vatn høgdebassenga er i fare for å gå tomme viss ikkje folk reduserer på forbruket.

Difor har Fitjar kommune no innført vatningsforbod i heile forsyningsområdet for Fitjar vassverk. Kommunen oppmodar alle innbyggjarane til å unngå unødig bruk av vatn.

Fagansvarleg for vatn og avlaup i Fitjar kommmune, Nils Inge Rimbereid, kan ikkje hugsa at dette har skjedd før.

– Eg har vore i denne stillinga sidan 2002, og har aldri opplevd eit vatningsforbod før. Så det er i såfall ei god stund sidan sist, seier Rimbereid.

Han understreker at det ikkje vil vere fare for at høgdebassenga går tomme dersom folk følgjer forbodet, sjølv om det ikkje kjem nedbør dei neste vekene.

– Det er ikkje prekært for oss dersom folk no slutar  vatne. Då vil me kome ned på eit forbruk som er heilt greitt. Det renn jo over med vatn i Svartavatnet, så me har rikeleg tilgang med råvatn. Problemet er når me skal rense det, for det er berre ein viss mengde me klarar å rense om gongen.

Vatning med vassskannel vil vere lovleg under vassforbodet.

– Dei kan få litt på blomane sine, seier Rimbereid.

anabolen bestellen