Måltrasta sit gjerne heilt i toppen av ei gran og syng. Foto: Kjetil Rydland.

Måltrasta prisar sommaren

Ein av dei finaste songane i skogen er det måltrasta som står for, og i dag syng ho i ein tretopp rett utanfor stovedøra.

 

Me har mange ulike traster i Fitjar; både raudvengetrast, svarttrast og gråtrast, eller skjetatrast, er vanlege fuglar på våre kantar. Og dei er veldig flinke å syngja, kanskje spesielt svarttrasta.

Ei litt sjeldnare trast her hos oss, som kanskje syng like fint, er måltrasta. Den er òg relativt vanleg over heile landet, men har ikkje meldt seg på i songkoret rundt stovedøra før i dag.

Men i skrivande stund sit ho i toppen av ei gran og syng av hjartans lyst. Dette er ein typisk plass for måltrasta, og songen er like trolsk som alltid. 

Om du er usikker på lyden, kan du sjekka på nettstaden fuglelyder.net

Sjå elles artikkelen om måltrast på Fitjarposten i fjor. 

 


Heilt i toppen av grana sit ho og syng. Foto: Kjetil Rydland.