Lesing er ein populær sommaraktivitet for barna i Fitjar. Foto: Privat.

Bli med på Sommarles!

Fredag 1. juni startar den store lesekampanjen «Sommarles», og Stord og Fitjar folkebibliotek inviterer alle barn i alderen 6-13 til å bli med på Noregs største lesekampanje. 

– Les, registrer bøkene dine og oppnå premiar! oppmodar biblioteksjefane i Stord og Fitjar i ei pressemelding. Over 50 % av barna på Stordøya var med på sommarles i fjor. Kan me slå rekorden?

Den største lesekampanjen i Noreg

Sommarles er ein årleg lesekampanje der barna les bøker og registrerer det dei har lese på nettsida www.sommarles.no. I tillegg til å registrera bøker kan dei få lesetips, følgja med på kva venner les, løysa oppgåver og følgja med på den spanande sommarlesforteljinga. Etter kvart som barna les får dei poeng og går opp i nivå. På visse nivå kan dei henta premiar på biblioteket. 

Dei som går i 1. til 7. klasse kan vera med på Sommarles.no 2018, men også kommande 1.-klassingar kan delta. Barna kan lesa sjølve, høyra lydbok eller bli lest for. Ein vel også kva ein vil lesa. 

Lesing er ein fin sommaraktivitet

«Å lesa om sommaren hjelper barna til å halde oppe lesedugleiken gjennom sommaren. Lærarar har gitt tilbakemelding på at dei merkar på elevane kven som har lese gjennom ein lang sommarferie. Men viktigast av alt er at sommaren er ei fin tid til å ta seg ein pause og lesa ei god bok og då få oppleva kor kjekt det er å lesa» seier biblioteksjef Silje Vågen Torbjørnsen frå Fitjar folkebibliotek.

Kristine Thorkildsen og Bjørnar Withbro frå Stord folkebibliotek opplever at sommarles.no er ein flott sommarsyssel for mange barn, og dei kjem i hopetal for å låna bøker og henta seg premiar. «Me gleder oss til å hjelpa til med å finna bøker til dei leseglade barna på Stord. Ikkje minst gler me oss til å dela ut premiar når dei har oppnådd nok poeng. Me skal stå til teneste, så dei finn bøker som kan gje dei endå meir lyst til å lesa.» 

Digital lesekampanje

Sommarles er for alle, og barna konkurrerer først og fremst med seg sjølve. For kvar bok dei les og registrerer på sommarles.no, får dei XP (poeng), og går etter kvart opp i nivå. I Sommarles kan dei lesa både vanlege bøker, e-bøker, lydbøker, teikneseriebøker, eller du kan bli lesen for av nokon andre – all lesing tel og gjev poeng. Og sjølvsagt er det premiar å henta. Barna kan få både digitale trofé til profilen sin på nettsida, og kule premiar som dei hentar på biblioteket.

Sommarles er først og fremst nettbasert. Det vil seia at barna registrerer bøker, får lesetips, løyser oppgåver og kan følgja med på kva vennene les på nettsida sommarles.no. Her får dei også tilgang til ei superspanande fantasy forteljing skriven av forfattaren Mari Moen Holsve. Denne gongen skal Asbjørn og Astrid ut i verdsrommet.

Kampanjen går frå 1. juni til 31. august.

Det blir lesefest 7. september for alle som deltar. Trond Magnum vil opptre med song og musikk, trylling, leiking og gjøgling, heiter det til slutt i pressemeldinga frå biblioteka. 

 


Det er mange kule premiar å henta for dei som er med på lesekampanjen «Sommarles». Foto: Kjetil Rydland.