Terner på Fitjar. Foto: FP-arkiv / Kjetil Rydland. 

Rydd en strand og ta vare på fuglelivet!

 

I høve den nordiske strandryddedagen 5. mai har Norsk Ornitologisk Forening og Hold Norge Rent sendt oss eit lesarinnlegg som du kan lesa nedanfor.

 

Rydd en strand og ta vare på fuglelivet

Den nordiske strandryddedagen 5. mai nærmer seg. Dette er landets største ryddedugnad, og den er livsviktig for naturen og havet. Vi oppfordrer alle til å respektere ferdselsforbudet og være varsomme i områder som er viktige for hekkende fugl.

Datoen er valgt for å sikre at snøen er borte flest mulig steder, samtidig som ikke alle fugleartene har startet hekkesesongen. Slik får vi plukket mest mulig avfall i hele det langstrakte landet vårt, selv om mange i Nord-Norge må vente til juni før ryddingen kan begynne. Også i innlandet, særlig langs elver og vassdrag, kan snø som dekker over mye av avfallet være et problem. Vi håper likevel på mye smelting, slik at de mange frivillige rydderne over hele Norge får plukket mest mulig av det farlige plastavfallet. 

Tidspunktet byr likevel på utfordringer for hekkende fugler. I mange områder har for eksempel sandlo, vipe, storspove, tjeld, fiskemåke og ærfugl allerede startet egglegging og ruging. Tjeld og sandlo legger gjerne eggene rett på stranda. Risikoen er stor for at reir og egg ved et uhell blir trampet på, eller at eggene ikke får den beskyttelsen de trenger. Det betyr at vi faktisk må la en del av avfallet ligge. Områder med ferdselsforbud skal rydderne selvsagt holde seg unna. Uansett hvor man rydder er det viktig å åpne sansene og forsikre seg om at man ikke forstyrrer hekkende fugler. Dersom det er fugler som varsler («roper») er det neppe for å si hei. Holmer, skjær og nes er ofte spesielt attraktive hekkeplasser, men fugler kan hekke i mange ulike biotoper, også i innlandet. Vis hensyn!

Sammen med Statens naturoppsyn har våre organisasjoner satt i gang prosjektet «Før fuglene kommer». Det avsluttes 15. april, før de fleste artene hekker. Vi rydder målrettet områder med ferdselsforbud senere på våren, og der vi vet at fuglene hekker. Vi har hatt aksjoner blant annet i Ra nasjonalpark ved Arendal, i Austevoll og på Runde. Vi vil at dette skal bli et landsdekkende prosjekt, og vi håper mange vil bli med til neste år.

Å verne om fuglelivet er en av de viktigste grunnene til at vi rydder marint avfall. Da må vi ikke bli så ivrige etter å plukke opp alt avfallet, at vi ødelegger for hekkingen til de samme artene som vi vil ta vare på. 

Lise Gulbransen, Hold Norge Rent og Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening