Vert huset ditt taksert til 2 millionar kroner, kan du vente deg 14000 i eigedomsskatt, meiner Fitjar Frp. No har dei sett i gang underskriftskampanje.

Listene ligg ute på Spar Fitjar, Kafe Annemor, Videoen, Bensinstasjonen og Joker butikken på Rydland.

-Målet til Fitjar Frp med denne listen, er å leggje press på JA-partia til å fjerne denne skatten, og i tillegg bruke den i kampen for å unngå ei auke av promillesatsen i årets budsjett-handsaming som starter til hausten, heiter det mellom anna.

Les meir under lesarbrev.