Elverksjef Håvard Singelstad i Fitjar Kraftlag forsvarar høge breibandprisar med spreidt busetnad. Foto: Fitjar kraftlag

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breiband enn dei som bur sør på øya

Spreidt busetnad gjer at fiberbreiband frå Fitjar Kraftlag er langt dyrare enn for dei som får breibandet gjennom Haugaland Kraft.

Bur du i Fitjar og vel det billigaste breibandet utan TV frå Altibox gjennom Fitjar Kraftlag, kostar det 1800 kroner meir i året enn tilsvarande pris frå Haugaland Kraft. Det skriv Haugesunds Avis.

– Fitjar er eit område der det er avstand mellom kvar einaste kunde, og det er mange kundar som har lang tilførsel. Kostnadane med utbygging, drift og vedlikehald blir då høg per kunde, forklarar elverksjef i Fitjar Kraftlag, Håvard Singelstad til avisa.

Dersom ein tek med TV, blir ikkje forskjellane like store. Då vil kundane på Fitjar betale 360 kroner meir i året enn dei andre kundane på Haugalandet og i Sunnhordland.

Sjølv om fitjarbuen betalar svært mykje for breiband samanlikna med kommunane i regionen, er forskjellane endå større dersom ein samanliknar med Bergen og Stavanger.

Lyse i Stavanger tilbyr Fiber-breiband med hastigheiten 80/80 Mbps for 6.936 kroner i året. Det er nesten tusen kroner meir enn tilsvarande hastigheit frå Haugaland Kraft tilbyr, med 7.788 kroner i året.

Kommunikasjonsdirektør Gunn Margareth Lassesen i Haugaland Kraft seier til avisa at dei høge prisande skuldast spreidt busetnad i dekningsfeltet til Haugaland Kraft, som strekkjer seg frå Sauda i aust til Utsira i vest og til Austevoll i nord.