– Så lang ferjekø har eg aldri sett før

Ferjekøen sørover strekte seg mange kilometer søndag. Foto: tipsar

Mange innstilte avgangar kombinert med stor helgetrafikk har skapt svært lange ferjekøar mot Sandvikvåg søndag kveld.

– Eg kan ikkje hugsa å ha sett ein så lang ferjekø før. Den må iallfall strekke seg godt over 5 kilometer, seier Ingmund Leon Bjordal som bur på Søndre Engevik, 4-5 kilometer sør for Sandvikvåg.

Ferjekøen strekte seg så langt auga hans kunne sjå sørover på øya.

– Det stoppar ikkje her. Køen må nok sikkert halde fram iallfall ein eller to kilometer lenger sør, seier Bjordal.

Det er ingen tvil om at den ekstreme ferjekøen skuldast store tekniske vanskar hos Fjord1. Berre i løpet av søndagen har seks avgangar frå Sandvikvåg blitt kansellerte på grunn av tekniske problem på eit fartøy.

Det gjeld avgangane kl 13.45, 15.15, 16.45, 18.15, 19.45 og 21.15.

Det same gjeld avgangane frå Halhjem 13.00, 14.30, 16.00, 1730, 19.00, 20.30 og 22.00.

Sjå elles den nye nettsida til Fjord1.

– Det går ei ferje mindre i timen. Dette har resultert i lange køar på både Halhjem og Sandvikvåg, seier Nina Heggernes, trafikkoperatør fra Statens vegvesen til Bergens Tidende.