Bøsseberarar over heile landet samla inn pengar til årets Krafttak mot kreft. Foto: Kreftforeningen.

Kreftforeningen: – Takk for at du bryr deg!

– Tusen takk for din støtte og engasjement under årets Krafttak mot kreft! Ditt bidrag er med på å gi et betre liv til dei som lever med seinskader etter kreftbehandling, skriv Kreftforeningen i ei pressemelding. 

 

Kreftforeningen ønskjer å takka alle frivillige som har vore med på å bidra under årets Krafttak mot kreft. 

– Både russen og andre frivillige bidrar på ein helt fantastisk måte, skriv kommunikasjonsrådgjevar Hilde Kleppestø i Kreftforeningen Hordaland, vi hadde aldri klart å samle inn så mykje pengar til kreftsaka utan desse.

– Når de gjeld lokale tal, så har russen ved Fitjar vidaregåande skule samla inn over 33 000 kroner! Vi er kjempetakknemlege! legg ho til. 

Kleppestø legg ved eit takkebrev frå generalsekretær Anne Lise Ryel og distriktssjef Geir Vangsnes i Kreftforeningen:  

Tusen takk for din støtte og engasjement under årets Krafttak mot kreft! Ditt bidrag er med på å gi et bedre liv til de som lever med senskader etter kreftbehandling. til. 

Årets Krafttak mot kreft nærmer seg slutten, og vi ønsker å rette en stor takk til deg som har gått med bøsse, organisert innsamlinger, solgt vafler og kaker, delt din erfaring og personlige historie i media og i møte med russen. Din innsats er uvurderlig. Tusen takk for at du har gitt av din tid til årets aksjon! Og tusen hjertelig takk til alle som har støttet opp om aksjonen på bøsser, nettsiden og via Vipps. I vårt distrikt, som er Hordaland og Sogn og Fjordane, har vi samlet inn over 6 millioner kroner. Og på landsbasis har dette så langt resultert i over 40 millioner kroner. Rett og slett helt fantastisk. Vi lover å forvalte pengene godt.  

De innsamlede midlene skal brukes til arbeidet for at færre skal få senskader.

Stadig flere overlever kreftsykdom, men ikke alle blir friske. Flere må leve med de fysiske og psykiske følgene av behandlingen. 

Vi trenger mer kunnskap om forebygging og behandling av senskader. Derfor vil en stor andel av pengene gå til forskning. Det kan resultere i bedre og mer skånsomme behandlingsmetoder, noe som er avgjørende for livskvaliteten til alle de som skal leve med eller etter kreft. Takk for at du er med på å skape viktige gjennombrudd for framtida. 

Vi vet hvor viktig våre tilbud er for de som er berørt av kreft. Derfor vil en betydelig andel av pengene gå til kreftkoordinatorer i kommunene og til å styrke og videreutvikle Vardesentrene våre. Her avholdes blant annet kurs, møter og aktiviteter for pasienter, pårørende og kreftoverlevende. Det tilbys også samtaler med fagpersoner som psykologer, kliniske ernæringsfysiologer og frivillige jurister. I tillegg skal vi bruke penger på videreutvikling av helse- og velferdsteknologi som kan gi en bedre hverdag for de som er rammet av kreft slik at de for eksempel kan bo hjemme lenger. Kreftforeningen er en pådriver og igangsetter i dette arbeidet, fordi det gir økt trygghet og mer frihet i en allerede tung hverdag.

Kreftbekjempelse handler om mer enn å overvinne kreften. Det handler også om alle dagene etterpå som kreftfri, men ikke frisk. Tusen takk for at du er med på å gjøre disse dagene lysere for veldig mange. 

PS! Du kan fortsatt gi din støtte via nettsiden og på Vipps.

Sammen skaper vi håp. 

Vennlig hilsen

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen og Geir Vangsnes, distriktssjef

 


Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. Foto: Agnete Brun.