Vipe i flukt i Rydlandsskogen i ettermiddag. Foto: Kjetil Rydland.

Vipa er komen – det er vår!

I ettermiddag såg me ein heil liten flokk viper, og kan slå fast at vipa endeleg tilbake i bygda for fullt. 

I gleda over at vipa endeleg er på plass igjen, hadde me nesten gløymt den rekordtidlege observasjonen av vipe på Prestbø 13. januar i år. Men éi vipe gjer som kjent ingen sommar – eller var det svale?

Derfor synest me dagens vipeobservasjon er verd nokre ord. Heilt nord i Rydlandsskogen, over Hjarthammarsbekkjen, svinsa ein liten flokk viper rundt og skreik «piivitt» – eller noko slikt.

I dette området plar vipa hekka kvart år – med vekslande hell. Me får berre ønskja årets vipe lukke til, og vonar dei klarer å ala fram ein ny generasjon.

Vipa er i den norske raudlista frå 2015 kategorisert som sterkt truga. Bestanden har blitt redusert med 50–80 % dei siste 10 åra. Men på grunn av den våte sommaren gjekk det noko betre for vipene i Fitjar i fjor enn dei to føregåande åra. Mykje nedbør gav sein førsteslått og betre oppvekstforhold for vipene.

Meir om situasjonen for vipa i Fitjar og Hordaland kan du lesa i rapporten Vern vipa i Hordaland 2017, frå Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Hordaland. Dette er eit prosjekt som blei starta opp i 2015 med initiativ fra Miljøavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland. Formålet er kartleggja lokaliteter i fylket og registrera talet på viper og ungeproduksjon.


Vipene på myra sør for Hjarhammarsheio (men, kor er no det?) gjer seg klare til å hekka på den vanlege staden. Foto: Kjetil Rydland.